Sākums tournet@tournet.lv
Sestdiena, 15. maijs Sofija, Taiga, Arita, Airita
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija

LOKĀLĀ BIBLIOGRĀFIJA

Dubiņš E. Pētera un Pāvila baznīca Citadelē: Vēsturiskās izpētes materiāli. - Riga: LPSR KM KPRPK, 1980. (Mašīnraksts VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centrā)
Dubiņš E. Sv. Pētera un Pāvila baznīca Citadelē 1918. - 1940. gados: Īsa izmantošanas vēsture. - Rīga, 2004.
Holcmanis A. [Par Pētera-Pāvila baznīcas restaurāciju] // Māksla. - 1987. - Nr. 4.
Zirnis G. Kultūras mantojumu saglabājot // Rīgas balss. - 1987. - 9. okt. - Nr. 232/233.
Gutzeit W. Die griechisch-katholischen Kirchen Riga's 1. Die Festungs- oder Citadell-Kirche, Peter-Pauls-Kathedrale, Кафедральный Петро-Павловский Собор // Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russischen Ostseeprovinzen. -- Riga, 1868. - Bd. 11.
Reinberg A. Die griechisch-orthodoxen Kirchen: [Auch über die Festungs- oder Peter-Paulskirche] // Riga und seine Bauten. - Riga, 1903. - S. 177-183.
Вярат А. Кое-что о рижской Петро-Павловской церкви: [Также о необходимости ремонта] // Рижский вестник. - 1906. - № 123.
Демина Н. Рижская Петро-Павловская церковь: Исторический очерк. - Рига, 1999.
О приделе в Петропавловском соборе // Рижский вестник. - 1873. - № 113.
Обновление Петропавловской церкви // Рижский вестник. - 1893. - № 221.
Синайский П. О Рижской Соборной Петро-Павловской церкви // Синайский С. Исторический очерк Рижского Кафедрального Собора. - Рига, 1910. - Ч. 1. - С. 3-32.

Saīsinājumi

BrZP - Brīvas Zemes Ilustrētais Pielikums
DVK - Dabas un vēstures kalendārs
IMM - Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
SM - Senatne un Māksla
ZAV - Latvijas (PSR) ZA Vēstis
SB (Mitau) - Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst

Bibliogrāfija Vidzemes novada studijām

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna