Sākums tournet@tournet.lv
Otrdiena, 19. janvāris Andulis, Alnis
 Ceļojumu mērķi
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

Palīdzība ārkārtas situācijās

          Pirms došanās uz ārvalstīm, Ārlietu ministrija iesaka iepazīties ar informāciju ceļotājiem Kas jāzina dodoties uz ārvalstīm, apdrošināt veselību un dzīvību, kā arī atcerēties, ka Latvijas iedzīvotāji, kuri nonākuši ekstremālās situācijā ārvalstīs, konsulāro palīdzību var saņemt attiecīgajā valstī akreditētajā LR diplomātiskajā vai konsulārajā parstāvniecībā.
          Gadījumā, ja attiecīgajā valstī nav akreditēta LR pārstāvniecība, tad konsulāro palīdzību var saņemt tuvākajā LR pārstāvniecībā vai LR goda konsulātā.
          Ņemot vērā to, ka Latvijai šobrīd nav plašs pārstāvniecību tīkls ārvalstīs, kurās var tikt saņemta konsulārā palīdzība, iestāšanās Eiropas Savienībā Latvijas pilsoņiem garantē tiesības vērsties pēc palīdzības citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībās, kuru skaits pasaulē šobrīd ir ievērojami lielāks nekā Latvijai.
          Saņemt konsultāciju vai padomu par palīdzību konkrētā problēmsituācijā, iespējams, zvanot pa tālruni LR Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam +371 7016364, vai ārpus darba laika Konsulārā departamenta dežurantam pa tālruni +371 9287398.
          Daudzu problēmsituāciju ārvalstīs pozitīvu atrisināšanu var veicināt vienkāršu drošības pasākumu veikšana pirms došanās uz ārvalstīm:

 • vēlams apdrošināt personas dzīvību, veselību un mantu;

Visas izmaksas sakarā ar medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajam vai viņa transportēšanu jāsedz pašam cietušajam vai viņa tuviniekiem, jo Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi šim nolūkam. Tādēļ būtiski svarīgs nosacījums personas smagas saslimšanas, nelaimes un nāves gadījumos ir apdrošināšana. Ja persona ir apdrošinājusies, tad ekstremālos gadījumos palīdzību sniedz un noteiktas izmaksas atbilstoši apdrošināšanas polisei sedz arī attiecīgā apdrošināšanas kompānija.

 • nodrošināties ar tuvākās Latvijas pārstāvniecības koordinātēm;
 • nodrošināties ar ceļošanas dokumenta (pases) kopiju, vai ar cita personas apliecinoša dokumenta kopiju;
 • izceļojot uz valsti, kur nav Latvijas pārstāvniecības, atstājiet tuvinieku vai draugu rīcībā pases kopiju un dažas fotogrāfijas (kas ceļošanas dokumenta nozaudēšanas gadījumā ļautu Latvijā izsniegt atgriešanās apliecību).

          Šādi pasākumi dod iespēju saņemt ātrāku un efektīvāku palīdzību ekstremālās situācijās. Tie palīdz arī samazināt vai pat izvairīties no finansiālā un morālā kaitējuma.

Pagaidu ceļošanas dokumentu noformēšana

          Latvijas iedzīvotājiem, kuri ārvalstīs nozaudējuši, tiem ir nozagti vai citādi kļuvuši nederīgi ceļošanas dokumenti (pase), jāvēršas Latvijas pārstāvniecībā, lai noformētu pagaidu ceļošanas dokumentu - atgriešanās apliecību. Šis dokuments apliecina Latvijā pastāvīgi dzīvojošas personas identitāti un dod tiesības tās saņēmējam, atgriežoties Latvijā, vienreiz šķērsot tās robežu. Atgriešanās apliecība ir dokuments, kas ļauj tās turētājam atgriezties Latvijā.
          Lai saņemtu atgriešanās apliecību, Latvijas pārstāvniecībā:

 • jāaizpilda noteiktas formas veidlapa, kurā bez pases palikušajai personai jānorāda ziņas par sevi, savu dzīves vietu Latvijā, saviem radiniekiem, dokumentu, ar kuru tā izceļojusi no Latvijas, u.c. dati;
 • jāiesniedz policijas izziņa par to, ka ceļošanas dokuments nozaudēts/nozagts;
 • jāiesniedz 2 fotokartiņas 3x4 cm formātā;
 • jāsamaksā par konsulāro pakalpojumu 10,- Ls, bērniem līdz 16 gadiem - 5,- Ls.

          Pēc šo ziņu saņemšanas konsulārā amatpersona sazinās ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai noskaidrotu vai personai ir/nav izsniedzama Atgriešanās apliecība.
          Pēc Latvijas valsts robežas šķērsošanas personai atgriešanās apliecība jānodod Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rajona nodaļā, kuras teritorijā atrodas personas pastāvīgā dzīves vieta, lai noformētu jaunu pasi.

Materiālā palīdzība

          2003.gadā 100 Latvijas iedzīvotāji ārvalstīs palikuši bez finansu līdzekļiem un saņēmuši finansiālu palīdzību no radiniekiem vai draugiem ar ĀM Konsulārā departamenta starpniecību.
          Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi neatmaksājamas materiālās palīdzības sniegšanai personām, kuras ārvalstīs palikušas bez iztikas līdzekļiem. Ņemot vērā šādu situāciju, ir izstrādāta procedūra, kādā risināt jautājumu par personas nodrošināšanu ar nepieciešamo naudas summu, lai tā varētu atgriezties Latvijā.
          Latvijas fiziskajai personai, kura ārvalstīs ir palikusi bez iztikas līdzekļiem:

 1. Ir iespējams vērsties pēc palīdzības Latvijas pārstāvniecībā;
 2. Ar tās starpniecību sazināties ar saviem radiniekiem, draugiem vai paziņām Latvijā, lai tie nepieciešamo naudas summu iemaksātu Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (Rīgā, Elizabetes iela 57, tālrunis 7016364);
 3. Saņemot apstiprinājumu, ka Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamentā ir iemaksāta nepieciešamā naudas summa, konsulārā amatpersona no pārstāvniecības līdzekļiem izmaksā ekvivalentu naudas summu bez iztikas līdzekļiem palikušajai personai.
 4. Konsulārā departamenta dežūrējošai amatpersonai naudu var iemaksāt arī brīvdienās un svētku dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni 928 7398.

          Tāpat Latvijas iedzīvotāji var izmantot Latvijas Krājbankas un Latvijas pasta piedāvāto "Western Union" pakalpojumu, lai nosūtītu naudu saviem tuviniekiem ārvalstīs.

Palīdzība smagas saslimšanas vai nelaimes gadījumos

          Ja Jūs atrodaties ārvalstīs un ar Jums vai Jūsu radiem, draugiem vai paziņām notiek nelaimes gadījums, sazinieties ar vietējo policiju un Latvijas pārstāvniecību. Gadījumā, ja atrodaties valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības, lūdzam zvanīt Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta dežurantam pa tālruni 9287398.

Palīdzība nāves gadījumā

          Ja Jūs atrodaties ārvalstīs kopā ar radiem, draugiem vai paziņām un kāds no tiem iet bojā, nekavējoties par to informējiet vietējo policiju un Latvijas pārstāvniecību. Gadījumā, ja atrodaties valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības, lūdzam zvanīt Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta dežurantam pa tālruni 9287398.

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna