Sākums tournet@tournet.lv
Sestdiena, 15. maijs Sofija, Taiga, Arita, Airita
 Ceļojumu mērķi
 Novadi / Pilsētas
 Apskatāmās vietas
 Piedāvājumi
 Konsultācijas
 Transports
 Naktsmītnes
 Projektu atbalsta

attēli | bibliogrāfija | kartes | teikas un apraksti

Teikas un ceļojumu apraksti

          Reiz kāds saimnieks braucis ar rudziem uz Bausku. Tas esot bijis no Mežotnes kāds vecs vīrs. Kad braucis tumsā pilskalnam garām, iznākot smuka jaunava, raudot un sakot: «Pārdodiet man kādu pūru rudzu!» Vīrs atbildējis: «Kamdēļ ne.» Jaunava iedevusi vīram veselu simtrubļu gabalu par pūru rudzu. Paņēmis naudu, vīrs gribējis maisu ar rudziem celt pār ratiem ārā, bet te šī lūdzoties: «Jūs jau varētu man ienest to pūru rudzu manā dzīvoklī.» Vīrs domājis: «Kur te lai ieiet, te jau klintis un zeme vien.» Tad tas prasījis: «Kur te lai ieiet?» Jaunava teikusi: «Nākat tikai līdz, es parādīšu ceļu.» Tā tie viens otram pakaļ iegājuši pa ļoti skaistiem vārtiem. Tur bijis skaists dārzs, tam izgājuši cauri un tad nonākuši mazā istabiņā. Tur bijis viss labā kārtībā. Vīrs nolicis maisu zemē, un jaunava to atkal izvadījusi ārā.
          Izejot dzirdējis tā dobji, žēli ierūcamies, un vissmukie vārti, dārzs, istabiņa bijusi pagalam. Vīrs, neko ļaunu nedomādams, mājās visu izstāstījis sievai un bērniem. Bet, tikko tas pieminējis jaunavu, tam palicis nelabi, un drīz tas nomiris. No tās reizes jaunava vairs nevienam nerādījusies.

Tautas teika

          Kad cēluši Bauskas pili, kraukļi pa nakti uzcelto parasti nopostījuši. Vāciešiem tas nav paticis, un viņi gribējuši pārtraukt būvēšanu. Bet tad kāds vecs un gudrs vīrs par labu atalgojumu pateicis, ka izglābties no postītājiem varēšot tad, kad iemūrēšot kādu skaistu sievieti pils sienās Pils īpašnieki sarīkojuši dzīres, lai pilī sanāktu jaunavas. Jaunavas nav atnākušas, jo zīlīte tām pačivināja, lai neiet. Turpat netālu dzīvojusi skaista jaunava. Kad kungi tai prasījuši, vai viņa nevēloties uz mūžiem glabāt pils atslēgas, jaunava atteikusies. Kungi tomēr paņēmuši jaunavu ar varu un ar visām atslēgām iemūrējuši pils galā Kad atskrējuši kraukļi nojaukt pili, tad izbijušies no jaunavas vaidiem un aizlaidušies. Jaunava pēc deviņām dienām nomirusi, un tajā vietā ir iegriezts krusts, ko vēl tagad var redzēt vakarpusē.

Tautas teika

          Kad Bauskas pils mūrēta, tai nav varēts viens stūris uzmūrēt. Kas sausā laikā uzmūrēts, tas slapjā laikā, kad lietus lijis, nogruvis. Teicis kāds, ka pili esot Velns apstājis un gribot dzīvu dvēseli. Mūrnieki nosprieduši, ka jāiemūrē tas, kurš pirmais no rīta pilij garām ies. No rīta gājusi kāda saimniece garām pilij uz Bausku iepirkties, un pa priekšu skrējis tai suns. Mūrnieki suni tad arī iemūrējuši pils mūrī. Par to Velns ļoti saskaities, jo domājis, ka viņu zobojot, dodami suņa dvēseli, bet ne cilvēka. Tas tūliņ izlēcis no pils mūra un pazudis. No tā laika vairs pils stūris neesot gruvis, jo Velns nu bijis ārā. Tikai tagad esmot dzirdams katru nakti Bauskas pils mūros žēls suņa kauciens.
          Līdz ar Velna pazušanu ir cēlies sakāmvārds, ko lieto Bauskas apkārtnē: «Nozuda kā Bauskas Velns».

Tautas teika

          Bauskas pilij, tagadējām pilsdrupām, kad tā vēl bijusi apdzīvota, apkārt varējuši apbraukt ar sešjūgu - sešiem zirgiem vienu otram blakus jūgtiem. Bet tagad pat vienam cilvēkam bīstami gar Mēmeles pusi noiet: apakšā augstā krasta pakājē dziļa dzelme. Viņā noslīkuši daudz cilvēki. Bīstama vieta arī plostiem. Dzelme plostu griež apkārt tik ilgi, kamēr to salauž, ja laikā netiek ārā. Pils viens mūris taisījies krist Mēmelē, bet apmēram pirms 30-40 gadiem ataicināts mūrnieks mūri nostiprināt. Tagad nu mūris stāv. Kāds cits mūrnieks, mūrēdams Bauskas pils torni, atradis pilnu podu zelta naudas. Kādā no Bauskas pils pagrabiem, pēc nostāsta, atrodoties liela lāde ar zelta naudu. Lāde esot no dzelzs un apkalta tērauda stīpām. Uz lādes tupot divi suņi lielām galvām un katru, kas lādei tuvojoties, apēdot.

Tautas teika

          Bauskas pilsdrupās kāda pagrabā atrodoties daudz senlaiku mantu. 1913. gadā viena grupa mālderu gājuši pagrabā rakt un ieraudzījuši lielu lādi un uz tās virsū sarkanu gaili. Gailis vienu no mālderiem ierāvis lādē, un viņš pazudis no pasaules bez vēsts, bet citi paspējuši izbēgt. No tās reizes neviens vairs nav gājis pagrabā.

Tautas teika

          Bauskas pils kādā pagrabā Zviedrijas ķēniņš paglabājis lielu naudas lādi un tos kalpus, kuri naudas lādi nonesuši pagrabā, licis nonāvēt, baidīdamies, ka tie noslēpumu neizpauž. Šai pagrabā nevar neviens ieiet, jo, tiklīdz ieiet kādu gabaliņu pa kāpnēm, uguns nodziest un pat vislielākais pārdrošnieks iet atpakaļ, jo šai tumsā katram paliek baigi.

Tautas teika

          Jumpravmuižā pie Lielupes ir klintis. Zem klintīm var redzēt eju. Eja iet apakš upes un aiziet līdz pat Bauskas pilskalnam. Pa šo apakšzemes ceļu senāk brauca lielkungi. Tagad eja dažās vietās aizbirusi, bet pie Jumpravmuižas var diezgan dziļi ieiet iekšā.

Tautas teika

          Teika stāsta, ka no Bauskas pils uz Jumpravmuižu vedot apakšzemes gaņģis. Teikai nav nekāda pamata. Jumpravmuižā ir mākslīgas drupas, skaistuma dēļ. Stāstīts, it kā drupu vietā kādreiz bijis klosteris. Jumpravmuižas barona Volfa sieva bijusi katoliete, pie viņas braukušas mūķenes arī no svešām zemēm; baronietes viesiem taisītas klostera drupas.

Tautas teika

 Aktualitātes
 Laika prognoze
 Ceļojumu iespaidi
 Informācija
 Rekomendācijas
 Mācību materiāli


uz augšu

Jūsu informācijas drošība | Autortiesības | Reklāmas ievietošana | Sadarbības iespējas
© SIA Pilsoņu Forums © Dizains: Agris Dzilna